Undervisning og personaletræning

Vi tilbyder og tilrettelægger kurser efter den enkelte personalegruppes behov.

Aftale vedr. konkrete forløb, kan laves ved henvendelse til klinikken. F.eks.

Samarbejdssamtaler ud fra en konfliktløsningsmodel

  • Forældresamarbejde
  • Den vanskelige samtale med børn eller voksne
  • Plejeforældreuddannelse
  • Kollegial supervision
  • Stress – og krisehåndtering
  • Konflikthåndtering og konfliktløsning

Kursus- og undervisningsforløb

Videreuddannelse for familieplejekonsulenter

Uddannelse i konfliktmægling/mediation med fokus på det sociale fagområde

Personaletræning

Personaletræningens formål er at undersøge og udvikle kommunikationen og samarbejdet i en personalegruppe – med det videre mål, at gruppen som arbejdsenhed kan fungere optimalt og udnytte alle ressourcer, som er til stede i personalegruppen, i forhold til gruppens arbejdsfunktion og -trivsel.

Vi tilbyder personaletræning f. eks, i forbindelse med indførsel af nye metoder og samarbejdsformer, afklaring af mål eller ved samarbejdsproblematikker.