Børn

Vi har mange års erfaring med psykologisk behandling af børn og unge, både som legeterapi og som samtaleterapi.

Når vi modtager henvendelser vedr. behandling til børn, vil det oftest være en voksen omsorgsperson der formidler kontakten. Nogle gange sker det på baggrund af et ønske fra barnet – andre gange er det den voksne der har en bekymring for barnet, og derfor træffer beslutningen på barnets vegne – måske imod barnets vilje.

Som hovedregel er en eller begge forældre med til den første samtale. Det kan vise sig hensigtsmæssigt, at forælderen er med til flere samtaler.

Baggrunden for ønsket om hjælp til sit barn kan være f.eks.

 • almindelige trivselsproblemer i forhold til kammerater og lærere
 • angst
 • ”ustyrlige tanker”
 • ensomhedsfølelse og/eller social isolation
 • reaktioner i forbindelse med familiære problemer
 • forældrenes tvivl om opdragelsesmæssige forhold
 • Relation til hver af forældrene i forbindelse med at forældrene bor hver for sig og eller har ny partner

Unge

Vi får en del henvendelser vedr. ungdomsproblematikker:

 • skift fra folkeskole til gymnasium
 • identitetsproblemer
 • starten på voksenlivet
 • følelse af ensomhed/isolation

Udsatte børn og unge, også de der er anbragte udenfor eget hjem, er et af vores særlige kompetenceområder.