Konsultationer under Sygesikringen

Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp med tilskud fra Sygesikringen efter henvisning fra egen læge:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med en let til moderat depression fra 18 år.
 • personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år

Se evt. link til offentlige tilskudsordninger til psykologbehandling: www.psykologeridanmark.dk

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed (tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression).

Priser for konsultationer under sygesikringen:

Se information fra Dansk Psykologforening om sygesikringstakster