Undersøgelser

Vi kan tilbyde psykologisk testning af børn, unge og voksne.

Det kan både dreje sig om kognitive (færdighedsbeskrivende) såvel som

projektive (personligheds beskrivende) testninger.

Med baggrund i formålet med testningen, og individuelle forhold, vil der være forskel på omfanget af testningen, hvorfor dette skal aftales for hver sag.

Vi har i øjeblikket ikke kapacitet til at tage opgaver vedr. undersøgelser. Dette gør sig gældende for hele 2023

Kommunale aktører

Undersøgelser rekvireres oftest af kommunale aktører, og vi tilbyder både individuelle psykologiske undersøgelser, samt forældrekompetenceundersøgelser.

Udsatte børn og unge, også de der er anbragte udenfor eget hjem, er et af vores særlige kompetenceområder.