Priser – Personale

Kursus/personaletræning:
Priser
Hel dag (9 – 16):14.000,00 kr.
Hel dag (9 – 16) – weekend:16.000,00 kr.
Halv dag (4-5 timer)8.000,00 kr.
Ved mere end en underviser/personaletræner aftales pris i det konkrete tilfælde. Dertil kan komme udgifter til transport og overnatning
Supervision:
Priser
Individuel (45-60 min.):1050,00 kr.
Gruppe (60 min.) : 1200,00 kr. – 1500,00 kr.
Prisen på gruppesupervision er afhængig af gruppens størrelse, og aftales i det konkrete tilfælde.
Konfliktmægling:Priser
2-4 personer pr. time: 1.800,00 kr.
Undersøgelser:

Aftales i det konkrete tilfælde.