Voksne

Alle voksne kan få et psykologisk samtaleforløb.

Formålet er, at skabe bedre forståelse af den oplevede problemstilling – og dermed give flere handlemuligheder i forhold til at skabe oplevelse af lettelse.

Henvendelserne kan tage udgangspunkt i oplevelse af f.eks.

 • Oplevelse af tristhed
 • oplevelse af manglende glæde eller retning i livet
 • depression
 • stress/udbrændthed
 • krisereaktion
 • angst
 • ringe selvværd
 • følgerne efter seksuelle eller voldelige overgreb
 • Oplevelser af vanskeligheder i sociale sammenhænge
 • identitetsusikkerhed
 • seksuelle vanskeligheder
 • tvangstanker/-handlinger
 • mv.

Der benyttes både eksistentielle, dynamiske og narrative tilgange.

Priser og betaling -KLIK (dette ført hen til prislisten)

Familieterapi

Både børn og voksne kan opleve at de mistrives i deres familie, eller at de ikke får den opbakning og støtte, de kunne ønske sig.

Alle familier har deres egen måde at være sammen på, deres egen ”kultur”. Man er ikke nødvendigvis bevidst om sin egen familiekultur, fordi den er så indlejret i vores måde at være sammen på. Men når der er én eller flere i familien der mistrives af den ene eller anden årsag, kan det være gavnligt, at familien står sammen om at finde løsninger på mistrivslen.

I familieterapi arbejdes der derfor med samværsmønstre i familien. Der fokuseres på familiens måde at kommunikere og være sammen på, snarere end at finde en årsag til problemer og placere skyld.

Familien hjælpes til at se andre muligheder eller finde andre veje end de kendte.

Der kan efter aftale være to terapeuter med til samtalen (en af hvert køn), hvis dette vurderes hensigtsmæssigt. Dette vil være til særskilt pris.

Parterapi

Vi har igennem mange år arbejdet med parterapi – både i forbindelse med vanskeligheder i forholdet, såvel som i forløbet efter en skilsmisse.

Mange parforholdsproblemer kan f.eks. vise sig som ensomhedsfølelse og manglende nærhed, skænderier, manglende gnist, konflikter og skænderier, tavshed, seksuelle problemer eller utroskab.

Vi tilbyder endvidere terapi og rådgivning i både forældremyndigheds og samværsproblematikker.

Der kan efter aftale være to terapeuter med til samtalen (en af hvert køn), hvis dette vurderes hensigtsmæssigt. Dette vil være til særskilt pris.

Priser og betaling -KLIK (dette ført hen til prislisten)

Konfliktmægling (mediation).

Konfliktmægling er en hjælp til personer i konflikt, til at finde en vej ud af deres uenighed, hvor det søges at undgå at den ene part står som vinder og den anden som taber.

Konfliktmægling kan benyttes til mange typer af stridigheder,

Vi bruger den oftest i forbindelse med uenigheder om forældremyndighed og samværsproblematikker.

Opstår der stridigheder mellem forældre vil det automatisk have en belastende effekt på børnene. Det er nødvendigt at der arbejdes med at begrænse disse konflikter for at mindske belastningen på børnene. Hvor forældrene skændes risikerer børnene at ende som gidsler.

Vi prøver derfor at hjælpe forældrene til at finde deres egne løsninger, der ikke involverer retten eller Statsforvaltningen.

Parterne skal i første omgang prøve at løse problemerne med vores hjælp.