Kontakt

Konsultation efter aftale på
Mobil tlf. 24 27 61 27
E-mail: martine@psykologerneialleroed.dk
cvr. 35785299

Sommerferie: Uge 28-31

Martine Bunnage

Cand. Psych. autoriseret, og godkendt specialist i Klinisk Psykologi

Jeg har en flere-årig videreuddannelse i narrativ par- og familieterapi, samt en uddannelse som småbørnskonsulent.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler med både voksne, unge og børn. Det kan både være i form af individuelle samtaler, parsamtaler eller familie-samtaler. Samtalerne tilrettelægges i samarbejde med klienten, med udgangspunkt i de mål og ønsker, der er for forløbet.

Jeg arbejder med sorg- og krisereaktioner, angst-oplevelser, depression og selvværds-problematikker.

Jeg har bred erfaring med at arbejde med angst og stress-reaktioner med inddragelse af flere relevante tilgange.

Jeg arbejder også med relationen mellem forældre og børn, både i form af rådgivning/ terapi i relation til indbyrdes dynamikker, og i form af øvelser og støtte til samspillet – også med det helt lille barn.

Ved par-samtaler kan fokus være på at få parforholdet til at fungere bedre, på at gå fra hinanden på en ”ordentlig” måde, eller på at opnå et bedre samarbejde i et brudt forhold – f.eks. af hensyn til fælles børn.

Jeg foretager psykologiske undersøgelser af børn, unge og familier efter henvisning.

Jeg har overenskomst med sygesikringen og tager derfor imod henvisninger fra lægen.