Kontakt

Konsultation efter aftale på
Mobil tlf. 24 27 61 27
E-mail: martine@psykologerneialleroed.dk
cvr. 35785299

Jeg holder sommerferie i uge 29, 30, 31, 32

NB: På grund af Covid-19 situationen tilbyder vi i øjeblikket telefon- eller videokonsultationer som alternativ til fremmøde i klinikken

Martine Bunnage

Cand. Psych. autoriseret, og godkendt specialist i Klinisk Psykologi og Psykoterapi – børn

Jeg har en flere-årig videreuddannelse i narrativ par- og familieterapi, samt en uddannelse som småbørnskonsulent.

Fra tidligere ansættelser i familiebehandlingsinstitutioner har jeg mere end 10 års erfaring med at arbejde med børn og familier med problematikker af meget forskellig art. Derudover har jeg stor erfaring med parsamtaler og samtaler omkring børns udvikling og opdragelse.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler med både voksne, unge og børn. Det kan både være i form af individuelle samtaler, parsamtaler eller familiesamtaler. Samtalerne tilrettelægges i samarbejde med klienten, med udgangspunkt i de mål og ønsker, der er for forløbet.

Jeg arbejder med sorg- og krisereaktioner, angst-oplevelser, depression og selvværds-problematikker.

Jeg har bred erfaring med at arbejde med angst og stress-reaktioner med inddragelse af flere relevante teknikker, deriblandt kognitive.

Jeg arbejder også med relationen mellem forældre og børn, både i form af rådgivning/ terapi i relation til indbyrdes dynamikker, og i form af øvelser og støtte til samspillet – også med det helt lille barn.

Ved par-samtaler kan fokus være på at få parforholdet til at fungere bedre, på at gå fra hinanden på en ”ordentlig” måde, eller på at opnå et bedre samarbejde i et brudt forhold – f.eks. af hensyn til fælles børn.

I forhold til personalegrupper, der arbejder inden for børne- og familieområdet, tilbyder jeg supervision, kursus og personaletræning.

Jeg foretager psykologiske undersøgelser af børn, unge og familier efter henvisning.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og tager derfor desværre ikke imod henvisning fra lægen.