Kontakt

N.B: Michael er pr. 1/7-2023 ikke længere tilknyttet klinikken og tager derfor ikke imod nye klienter

Michael Storm

Cand. psych., autoriseret psykolog med psykoterapeutisk og børnepsykologisk specialist godkendelse.

Jeg har en flerårig videreuddannelse i par og familieterapi samt en uddannelse som konfliktmægler.

Jeg har overenskomst med sygesikringen. Samarbejder med kommuner, regioner, Civilretterne og institutioner.

Jeg arbejder med psykologisk behandling af børn, unge, voksne og familier. Konsultationerne tilrettelægges i samarbejde med klienten og kan foregå såvel ved individuelle konsultationer som flerpersoners konsultationer.

Jeg arbejder bl.a. med krise- og stressbehandling, sorgreaktioner, depression og selvværdsproblematikker.

I forhold til familie og/eller parproblemer, kan jeg tilbyde par eller familieterapi.

Jeg tilbyder desuden drøftelse omkring børneopdragelsesmæssige problematikker.

Jeg har i mange år arbejdet med skilsmisse, forældremyndigheds og samværsproblemer, og kan i den forbindelse tilbyde rådgivning vedr. såvel tiden før som efter ophør af samlivet.

I forhold til personalegrupper, der arbejder inden for børne- og familieområdet, tilbyder jeg supervision, kursus og personaletræning.

Jeg foretager psykologiske undersøgelse af børn, unge og familier efter henvisning.