Priser for behandling

Mht. betaling kan klienten selv vælge at betale for behandlingen.

I nogle situationer kan man få tilskud fra Sygesikringen, hvilket forudsætter henvisning fra egen læge. Se under “konsultationer under Sygesikringen”. Hvis behandlingen foregår med tilskud fra Sygesikringen, yder sygeforsikringen Danmark også tilskud.

Nogle arbejdspladser eller sundhedsforsikringer betaler også for psykologbehandling.

Ved henvendelse skal der gøres opmærksom på, om henvendelsen har baggrund i en henvisning fra egen læge.

Vi gør opmærksom på at klienter skal melde afbud senest kl. 12 dagen før en planlagt samtale i klinikken. Ved for sent afbud eller udeblivelse vil der blive opkrævet et gebyr på 500 kr.

For personer henvist via Sygesikringen vil gebyret svare til egenbetalingen for samtalen.

Samtaler kan efter aftale med psykologen gennemføres som onlinekonsultation.

Nedenstående priser gælder fra 1. september 2021

Individuel konsultation/terapi:
Priser
45-60 min.1050,00 kr.
Par konsultation/terapi:
80-90 min. med 1 terapeut1.600,00 kr.
80-90 min. med 2 terapeuter2.400,00 kr.